Piękno Sportu – działania międzyszkolne

 kategoria wpisów: MOK aktualności, Podsumowania akcji

  Projekt realizowany w ramach Programu Młodzi Obywatele Kultury i Młodzi Obywatele Świata przez Szkołę Podstawową nr 74.

  Celem projektu Piękno Sportu było: przeprowadzenie cyklu otwartych zajęć sportowych jako forma promowania aktywnego spędzania czasu wolnego. Poprzez udział w otwartych, bezpłatnych zajęciach sportowych w ramach projektu „Piękno Sportu”, do których zaprosiliśmy okoliczne szkoły oraz możliwie najliczniejszą grupę  uczniów obcojęzycznych z klas przygotowawczych. Promujemy aktywny tryb życia wśród dzieci i młodzieży, a także naukę rywalizacji sportowej w duchu zasad Fair Play oraz integrować młodzieżowe środowisko lokalne.

  Wszystkie zajęcia miały formę nieodpłatną i były prowadzone pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego oraz wykwalifikowanych pedagogów i psychologów oraz Straży Miejskiej, we współpracy z Radą Osiedla, na terenie i w obiektach Szkoły Podstawowej nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu.

  Czas realizacji projektu październik 2019  – grudzień 2019 r.

  Podczas realizacji projektu ważna jest również kultura sportu. Projekt Piękno Sportu swoim zakresem obejmuje szeroko rozumiana kulturę sportu: od zdrowego stylu życia, działania  profilaktyczne przeciw agresji i przemocy po zasady współdziałania i Fair-Play.

  W trakcie trwania projektu uczniowie zaproszonych przez SP nr 74 przedszkoli i szkół dzielnicy – Nadodrze wraz z placówkami wychowania pozaszkolnego MDK Śródmieście, Stowarzyszenie Iskierka i inne będą miały okazję uczestniczyć w warsztatach: 

  • nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • doskonalenie sprawności ruchowej – spędzanie czasu wolnego na uprawianiu sportu,
  • prezentacje w formie finału turnieju.

  Czas przygotowań do wydarzenia przewidziano na okres od września do grudnia 2019 r.

  14.X.2019r – warsztaty na temat zdrowego stylu życia (kl. V i zaproszeni uczniowie z innych szkół) + turniej „Ty złapiesz, ja biegnę” – doskonalący podanie i chwyt.

  24.X.2019r – warsztaty na temat zdrowego stylu życia (kl.VI i kl. integracyjna) + turniej „Ty złapiesz, ja biegnę”.

  28.X.2019r – zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania agresji, przemocy i uzależnieniom (kl. V i kl. integracyjna) + turniej „Ty złapiesz, ja biegnę”.

  07.XI.2019r – zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania agresji, przemocy i uzależnieniom (kl.VI i zaproszeni uczniowie z innych szkół) + turniej „Ty złapiesz, ja biegnę”.

  14.XI.2019r – turniej  (wyłonienie finalistów).

  21.XI.2019r – pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez Straż Miejską.

  12.XII.2019r – finał turnieju, rozdanie nagród.

  Ewaluacja:

  Ewaluacja mid-term – podczas trwania projektu dokonujemy obserwacji i modyfikujemy nasze działania.

  Ewaluacja ex-post –  przeprowadzana po zakończeniu projektu, na podstawie obserwacji, wywiadu grupowego wśród Rodziców i uczniów, analizy statystycznej.

  W projekcie wzięło udział 77 uczniów.

   

   

  Polecane artykuły:
  Szybki kontakt

  Jeśli mają Państwo jakieś pytania, sugestie, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe

  Not readable? Change text. captcha txt