SOR – Spotkanie Otwartość Rozmowa online – Lęk, strach i stres potęgowany przez Internet – jak sobie z nim poradzić?

 kategoria wpisów: FORMULARZE

  Zapraszamy na spotkanie online mieszkańców Wrocławia i aglomeracji, dyrektorów, nauczycieli i rodziców. Kolejne spotkanie SOR – Spotkanie Otwartość Rozmowa poruszy temat lęku potęgowanego przez Internet.

  Lęk, strach i stres potęgowany przez Internet – jak sobie z nim poradzić?
  Internet niewątpliwie ułatwia nam życie, pomaga w zawodowych obowiązkach, w nawiązywaniu kontaktów i oczywiście, w nauce. Niekiedy w użytkowaniu internetu towarzyszy nam lęk.
  Czemu tak się dzieje?
  Cyberprzemoc, stres informacyjny, FOMO, zaniżona samoocena – to są często efekty uboczne bezrefleksyjnego korzystania z internetu. Jesteśmy przebodźcowani, przetwarzamy  i otrzymujemy duże ilości informacji, a jednocześnie mamy poczucie nie bycia na bieżąco.
  • Co stresuje nas w internecie?
  • Czym stresują się nasze dzieci?
  • Jak im pomóc?
  Zapraszamy do dyskusji na platformie zoom.
   
  Termin: 26 października 2020 r., godz. 18:00 – 19:30, platforma Zoom.
   
  Spotkanie poprowadzą: Magdalena Duszyńska i Anna Lipnicka psycholożki, trenerki i edukatorki. Absolwentki psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów Biznesu “Moderator”. Łączą wiedzę akademicką z praktyką. Współpracują z edukacyjnymi ośrodkami we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.
  Przeprowadziły ponad 500 warsztatów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla nauczycieli, dzieci i ich rodziców na tematy związane m.in. z cyberprzemocą i nowymi technologiami. Temat ten jest ich pasją, a wspieranie najmłodszych w zakresie mowy nienawiści i zagrożeń w sieci – misją. Promują ten temat w lokalnych mediach
  (TVP 3, Radio Wrocław, Radio Luz, Radio Rodzina).
   
  Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław - przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl - telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. - przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją warsztatów Bliżej siebie & forest training. 2) związanych z ewentualnych dochodzeniem roszczeń i odszkodowań związanych w niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (projektu SOR - Lęk, strach i stres potęgowany przez Internet – jak sobie z nim poradzić?) 3) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 4) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w projektie SOR - Lęk, strach i stres potęgowany przez Internet – jak sobie z nim poradzić? „Wrocławska Koncepcja Edukacyjna” (wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy - projektu SOR - Lęk, strach i stres potęgowany przez Internet – jak sobie z nim poradzić?, art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (dot. wizerunku), prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i mojego wizerunku w celach związanych z organizacją wydarzenia SOR - Lęk, strach i stres potęgowany przez Internet – jak sobie z nim poradzić? Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji projektów realizowanych przez WCRS. Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, prosimy o informację drogą mailową. * *
  Jestem świadomy / świadoma konsekwencji cywilnych i karnych, wynikających z pobierania, nagrywania, przerabiana, uzupełniania lub wykorzystywania materiałów, video online tworzonych w ramach spotkania SOR - Lęk, strach i stres potęgowany przez Internet – jak sobie z nim poradzić? bez zgody autora, umieszczania lub udostępniania konsultacji online w sieci internetowej lub intranetowej bez zgody autora, naruszania praw do wizerunku osób biorących udział w konsultacjach online, naruszenia dóbr osobistych osób biorących udział w konsultacjach online a także Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. * *
  Polecane artykuły:
  Szybki kontakt

  Jeśli mają Państwo jakieś pytania, sugestie, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe

  Not readable? Change text. captcha txt