I am raw html block.
Click edit button to change this html

Deklaracja dostępności Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest nie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
 • 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • - pochodzą z różnych źródeł,
 • - nad stroną ma nadzór nadrzędny program, który wprowadza odgórne zmiany, usunięcie programu wyłącza większość strony,
 • - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,.
 • 2. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.
 • 3. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • 4. Ze względu na zainstalowane moduły obecny szkielet jest marginalnie edytowalny,
 • 5. Poprawienie dostępności strony w obecnym kształcie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • 6. Strona jest przepisywana programowo na nowo tak by spełnić wymogi ustawy - przewidywany czas realizacji październik 2021r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Gaczoł.
 • E-mail: dostepnosc.cyfrowa@wcrs.wroclaw.pl
 • Telefon: 717724932

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
 • Adres: WCRS pl.Dominikański 6, 50-159 Wrocław
 • E-mail: dostepnosc.cyfrowa@wcrs.wroclaw.pl
 • Telefon: 717724932

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne

 1. Sekretariat główny znajduje się na 2 pietrze. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) pl. Dominikański 6 we Wrocławiu.
 2. Dodatkowy punkt podawczy korespondencji znajduje się na 1 piętrze na terenie punktu obsługi Rad Osiedli

 

Opis dostępności nieruchomości

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) siedziba główna -
pl. Dominikański 6 50-159 Wrocław – zabytkowy budynek 3 piętrowy.

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Jedno wejście od pl. Dominikańskiego 6, dwa wejścia od ul. Klemensa Janickiego. Do wszystkich wejść prowadzą schody.

Do wejścia od pl. Dominikańskiego 6 prowadzi platforma schodowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dojazdu do dźwigu osobowego.

Przy jednym z wejść od ul. Klemensa Janickiego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzący na parter budynku gdzie znajduje się dźwig osobowy. Dźwig umożliwia poruszenie się między piętrami parter, piętro 1, piętro2. Winda nie wjeżdża na piętro 3 – podwoduje to utrudnienie w dostępie.

Wejście od pl. Dominikańskiego 6 jest przeznaczone dla pracowników i pacjentów Wrocławskiego Centrum Zdrowia oraz osób niepełnosprawnych. Jedno wejście od ul. Klemensa Janickiego przeznaczone są dla pracowników WCRS, a kolejne dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne muszą skorzystać z dzwonka.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia. Na piętrze 3 występuje różnica poziomów utrudniająca poruszanie się na wózku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.

Budynek nie posiada miejsc parkingowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

 

Opis dostępności nieruchomości

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) -
ul. Koreańska 1a Wrocław – lokal usadowiony na podwyższonym  parterze.

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu prowadzi 1 wejście niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, są to schody z barierką. W budynku brak jest windy oraz platformy schodowej. Dostępność do budynku osoby niepełnosprawnej jest możliwa po wcześniejszym kontakcie z organizacją: http://madeinbrochow.wroclaw.pl/kontakt/  lub https://brochow.wroclaw.pl/

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Nie posiada toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

Budynek nie posiada miejsc parkingowych.

W okolicy budynku istnieje infrastruktura komunikacji miejskiej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W okolicy budynku istnieje infrastruktura komunikacji miejskiej. W okolicy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest przepisywana programowo na nowo tak by spełnić wymogi ustawy - przewidywany czas realizacji pażdziernik 2021r.

Szybki kontakt

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, sugestie, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe

Not readable? Change text. captcha txt