SPOTKANIA LITERACKO – FILOZOFICZNE

 kategoria wpisów: Nasze akcje, Przed nami

  Serdecznie zapraszam na cykl spotkań pn. “KALEJDOSKOP MYŚLI RÓŻNYCH” on – line. Punktem wyjścia spotkań będą teksty literackie tak dobrane, aby mogły stać się inspiracją do refleksji filozoficznej czy egzystencjalnej. Istotne będzie też ich osadzenie w kontekście filozoficznym czy szerzej humanistycznym tak, żeby wzajemne oświetlanie się myśli wydobywało ich sensy na pierwszy rzut oka nie zawsze widoczne. Spotkania poprowadzi wybitna dyplomowana nauczycielka, a także mentorka Akademii Talentów i Uzdolnień Pani Agata Salników.

   

  Kto może wziąć udział w projekcie? 

  Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy:

  • lubią myśleć, rozmawiać i wiedzieć więcej,
  • pasjonują się literaturą, filozofią i psychologią.

   

  Dlaczego, czyli skąd pomysł?

  1) Lekcje języka polskiego w szkole średniej w dużym stopniu są podporządkowane przygotowaniu do egzaminu maturalnego, stąd nie zawsze wystarcza czasu, by czytane teksty stawały się źródłem życiowej, egzystencjalnej czy filozoficznej refleksji, tymczasem wydaje się, że takie jest ich główne przeznaczenie – proponowane spotkania to próba przywrócenia im tej funkcji.

   2) Czytanie i myślenie wymagają dla siebie czasu : spotkania to w zamierzeniu stworzenie okazji do zatrzymania się i poszukiwania głębi tekstu.

   3) Mądrość rodzi się w dialogu –  rozmowy są zawsze inspirujące do myślenia, otwierają nowe perspektywy i znaczenia.

   

  Po co?

   1) Dla przyjemności czytania i myślenia.

   2) Dla przyjemności spędzenia czasu nad tym, co piękne i mądre.

   3) Dla zobaczenia siebie i swoich spraw w lustrze literatury i odkryciu wspólnych doświadczeń.

   4) Dla spotkania się z innymi myślącymi.

   5) Dla poszerzenia swoich humanistycznych horyzontów – przyda się do matury z języka polskiego, w szczególności na poziomie rozszerzonym.

   

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do zapisów.

  Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław - przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl - telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. - przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją projektu pn. ”SPOTKANIA LITERACKO – FILOZOFICZNE – “KALEJDOSKOP MYŚLI RÓŻNYCH”2) związanych z ewentualnych dochodzeniem roszczeń i odszkodowań związanych w niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (projektu pn. ”SPOTKANIA LITERACKO – FILOZOFICZNE – “KALEJDOSKOP MYŚLI RÓŻNYCH”) 3) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 4) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w projekcie pn. ”SPOTKANIA LITERACKO – FILOZOFICZNE – “KALEJDOSKOP MYŚLI RÓŻNYCH” (wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy projektu pn. ”SPOTKANIA LITERACKO – FILOZOFICZNE – “KALEJDOSKOP MYŚLI RÓŻNYCH”, art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (dot. wizerunku), prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i mojego wizerunku w celach związanych z organizacją projektu pn. ”SPOTKANIA LITERACKO – FILOZOFICZNE – “KALEJDOSKOP MYŚLI RÓŻNYCH”. Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji projektów realizowanych przez WCRS. Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, prosimy o informację drogą mailową. * *
  Jestem świadomy / świadoma konsekwencji cywilnych i karnych, wynikających z pobierania, nagrywania, przerabiana, uzupełniania lub wykorzystywania materiałów, video online tworzonych w ramach projektu pn. ”SPOTKANIA LITERACKO – FILOZOFICZNE – “KALEJDOSKOP MYŚLI RÓŻNYCH” bez zgody autora, umieszczania lub udostępniania konsultacji online w sieci internetowej lub intranetowej bez zgody autora, naruszania praw do wizerunku osób biorących udział w konsultacjach online, naruszenia dóbr osobistych osób biorących udział w konsultacjach online a także Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. * *

   

  Polecane artykuły:
  Szybki kontakt

  Jeśli mają Państwo jakieś pytania, sugestie, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe

  Not readable? Change text. captcha txt