II Międzyszkolny Turniej Plastyczny

  II MIĘDZYSZKOLNY  TURNIEJ  PLASTYCZNY  DLA UCZNIÓW KLAS  IV-VIII miał miejsce 4 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 108 we Wrocławiu.

  W turnieju wzięło udział 39 uczniów z 8 szkół podstawowych z klas IV-VIII. Szkoły biorące udział w turnieju:  SP nr 91, 84, 93, 38, 85, 45, 66, 108. Dziękujemy opiekunom artystycznym za zaangażowanie w turniej.

   

  Jury w składzie ogłosiło wyniki II Międzyszkolnego Turnieju Plastycznego:

  Agnieszka Rossa artysta plastyk, Dyrektor MDK Fabryczna

  Dorota Iskrzak artysta plastyk, Galeria DIA Wrocław

  Tomasz Kulka artysta plastyk

  Bogumiła Katkowska plastyk, grafik, pedagog,  WCRS Wrocław

   

  Kategoria wiekowa 4-5 kl.

  I miejsce uczeń Szkoły Podstawowej nr  93

  II miejsce uczeń Szkoły Podstawowej nr  108

  II miejsce uczennica  Szkoły Podstawowej nr  66

  III miejsce uczennica  Szkoły Podstawowej nr  93

  Wyróżnienie uczennica  Szkoły Podstawowej nr  66

   

  Kategoria wiekowa 6-8 kl.

  I miejsce uczennica  Szkoły Podstawowej nr  108

  II miejsce uczennica  Szkoły Podstawowej nr  66

  III miejsce uczennica  Szkoły Podstawowej nr  91

  Wyróżnienie uczeń  Szkoły Podstawowej nr 66

  Wyróżnienie uczennica  Szkoły Podstawowej nr 108

   

  Laureaci zostaną poinformowani o wynikach oraz  terminie Uroczystości wręczenia dyplomów przez organizatora.

  Partnerzy:

  WCRS – Akademia Talentów i Uzdolnień,

  Galeria DIA,

  Fundacja Ramus Artis

   Regulamin turnieju

  Inspiracją  do powstania  konkursu plastycznego w formie turnieju plastycznego jest stworzenie optymalnych warunków  do samodzielnej i twórczej pracy  wszystkich uczestników. Pragniemy zachęcić uczniów do uczciwej rywalizacji i wiary we własne możliwości oraz do podjęcia przez nich próby podzielenia się  wrażeniami, emocjami i własnymi odkryciami poprzez twórcze działania plastyczne.

  Organizatorzy:

  Szkoła  Podstawowa nr 108 im. J. Tuwima we Wrocławiu

  Koordynatorzy konkursu: Małgorzata  Więcław-Szafrańska i Halina Włoszczyńska.

  Pytania   w sprawie turnieju proszę kierować na e-mail: mweclaw0109@edu.wroclaw.pl    tel. 602 108 828

   

  Cele:

  • Stworzenie warunków do uczciwej rywalizacji.
  • Poszukiwanie ukrytych talentów plastycznych.
  • Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu.
  • Inspirowanie do pracy twórczej.
  • Stworzenie interesującej kolekcji prac plastycznych.

   

  Zasady uczestnictwa:

  • Turniej przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z klas  IV-VIII
  • Format prac  A4, A3
  • Technika: rysunek, malarstwo, techniki mieszane.
  • Terminy turnieju: Zachęcamy do przeprowadzenia etapu szkolnego do 22 lutego 2019r.  Czas przeznaczony na wykonanie pracy to 2x45minut.

  Zgłoszenie laureatów ( 3-4 uczniów z jednej placówki, w przypadku dużego zainteresowania liczba może ulec zmianie) do etapu międzyszkolnego do 15 marca 2019r. Zgłoszenia uczestników należy dokonać mailowo na adres koordynatora turnieju , podając liczbę uczestników  oraz szkołę.

  Etap międzyszkolny odbędzie się dnia  4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 10:45 do 12:25
  w Szkole Podstawowej nr 108

  • Ogłoszenie wyników 19.04.2019 r. laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
  • Wystawa prac konkursowych i uroczyste wręczenie dyplomów i nagród  27 kwietnia 2019r. podczas Dnia Otwartego Szkoły, o godzinie  rozpoczęcia uroczystości laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

   

  Przebieg turnieju:

  • Uczestnicy losują numer ławki.
  • Uczestnicy otrzymują zestaw  pięciu tematów następnie wybierają jeden z podanych tematów          i realizują go w dowolnej technice, korzystając z własnych materiałów ( farby plakatowe, akwarele, tempery, pastele olejne, kredki, ołówki,  białą kartkę  z bloku technicznego format A4 lub A3). Czas realizacji pracy to 90 minut z dziesięciominutową przerwą.
  • Każda praca powinna być opisana czytelnie: nazwisko, imię ,klasa, tytuł pracy, nazwa i adres szkoły (telefon)
  • Prace oceniać będą wrocławscy artyści plastycy, według następujących kryteriów: oryginalna interpretacja tematu, kreatywne wykorzystanie wybranej techniki, przekaz emocjonalny oraz estetyka pracy.
  • Wyniki zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej organizatora turnieju.
  • Regulamin konkursu zamieszczony jest na szkolnej stronie internetowej SP 108

   

  Uwagi końcowe:

  • Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę,
  • Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów,
  • Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania honorariów autorskich,
  • Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb turnieju i wystawy ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 rok Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami).
  • Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane na czas organizacji turnieju, nie dłużej niż przez  1 rok od jego rozstrzygnięcia;
  • Proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przekazanie jej koordynatorowi w dniu przybycia na turniej.

            Życzymy dalszych sukcesów sukcesów

   Uroczystość wręczenia nagród II Międzyszkolnego Turnieju Plastycznego odbyła się  31 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 108.

  Sprawdź szczegóły wydarzenia i załączniki tutaj

   

   

  Szybki kontakt

  Jeśli mają Państwo jakieś pytania, sugestie, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe

  Not readable? Change text. captcha txt