PROJEKT UNIWERSYTET SPOŁECZNY: Odkrywamy talenty – wyrównujemy szanse

 kategoria wpisów: Nasze akcje, OWIR AKTUALNOŚCI, Przed nami

Ośrodek Wspierania i Rozwoju – Akademii Talentów i Uzdolnień realizuje całoroczny pilotażowy Projekt pn. Uniwersytet Społeczny: „Odkrywamy talenty – wyrównujemy szanse.”

Pilotaż objął uczniów kl. II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, SP nr 67. Zajęcia prowadzą trenerzy TUS (Trening Umiejętności Społecznych), psycholodzy OWiR – ATiU. Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju emocjonalnego i rozwijanie potencjałów indywidualnych dzieci.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie postaw artystycznych,
 • rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, planowania i organizowania własnej pracy,
 • poznawanie skutecznych metod uczenia się,
 • rozwijanie postawy poszukującej,
 • rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin,
 • doskonalenie umiejętności autoprezentacji,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i zespole klasowym,

Finalnie uczestnicy programu:

 • doświadczają akceptacji i bezpieczeństwa,
 • uczą się współdziałania w grupie,
 • swobodnie wypowiadają się w grupie,
 • potrafią twórczo myśleć,
 • dostrzegają, nazywają i okazują swoje uczucia,
 • potrafią używać asertywnego komunikatu „ja”,
 • potrafią słuchać,
 • wiedzą, jak poradzić sobie ze złością lub agresją,
 • znają podstawowe znaki mowy niewerbalnej,
 • przejawiają mniej zachowań aspołecznych.
 • i inne…

Rodzaje zajęć:

 • komunikacja społeczna,
 • warsztaty z trenerem/psychologiem TUS,
 • teatr i drama,
 • zajęcia artystyczne – ceramika/witraż,
 • zajęcia ruchowe/praca z ciałem i głosem,
 • eksperymenty matematyczno-przyrodnicze,
 • procedury wyciszająco-regulujące.

Czas realizacji projektu to 8 miesięcy, uczniowie uczęszczają na zajecia z godnie z harmonogramem. W maju 2020 odbędzie się podsumowanie projektu i prezentacja twórczości dziecięcej.

Prezentacja:

 • projekt zrealizowany zostanie w postaci przedstawienia teatralnego,
 • Filmu i spotkań z prowadzącymi zajęcia,
 • wytworów artystycznych dzieci.

Ewaluacja projektu:

 • projekt o formule otwartej,
 • ewaluacja programu prowadzona na bieżąco oraz po zakończeniu realizacji projektu,
 • uzyskane wyniki ewaluacji będą wykorzystane wprowadzenia modyfikacji w projekcie.

Narzędzia służące ewaluacji:

 • to diagnoza wstępna i końcowa, rozmowy z uczniami i rodzicami, udział w konkursach plastycznych, teatralnych, prezentacji..

Zgłoszenie/zapytania szkoły do udziału w kolejnej edycji prosimy kierować: mailowo: bogumila.katkowska@wcrs.wroclaw.pl lub mpaszkiewicz1009@wroclawskaedukacja.pl 

 

Polecane artykuły:
Szybki kontakt

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, sugestie, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe

Not readable? Change text. captcha txt