W diagnozowaniu ucznia zdolnego ważne są dwa kryteria: psychologiczne i pedagogiczne.

Osiągnięciom szkolnym na ogół towarzyszy wysoka inteligencja, ale wysoki potencjał nie gwarantuje wybitnych osiągnięć szkolnych. Uczniowie inteligentni bardziej efektywnie przetwarzają informacje, dysponują bowiem skuteczniejszymi instrumentami umysłowymi, często jednak nie osiągają szczególnych postępów w nauce. Zastosowanie kryterium psychologicznego jakim są wyniki testów może być informacją pozwalającą na identyfikację uczniów z wysokim potencjałem intelektualnym lub uzdolnieniami kierunkowymi.

Zauważono również, że uczniowie mający wysoki poziom zdolności twórczych sprawiają więcej trudności wychowawczych. Ich nonkonformizm sprawia, iż miewają trudności z pełną adaptacją do warunków szkolnych i dlatego ich osiągnięcia mogą być nieco mniejsze od oczekiwanych.

CEL:

Celem kształcenia jest stworzenie takich programów i takiego środowiska edukacyjnego, aby pomóc dzieciom i młodzieży w osiąganiu najwyższego poziomu osiągnięć.

Szybki kontakt

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, sugestie, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe

Not readable? Change text. captcha txt