Od września 2018 roku zostały rozpoczęte działania mające na celu uruchomienie trzech ważnych miejsc – otwartych i dostępnych dla rodziców, dzieci,  starszych uczniów i nauczycieli – Ośrodków Wspierania i Rozwoju (OWiR) przy Akademii Talentów i Uzdolnień.  Są one częścią programu Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej. 

Od stycznia do grudnia 2019 odbyły się 143 wydarzenia, w których udział wzięło 1146 uczestników.

W zespole psychologów i pedagogów wypracowano koncepcję działania OWiR.

page 1 of 2

OWiR to:

owsir_podzia

W zespole psychologów i pedagogów wypracowano koncepcję działania OWiR.

bk

Magdalena Paszkiewicz

koordynator, PPP nr 4

ac

Anna Cieślik

Instytut Psychologii UWr,

jk

dr Justyna Kuświk

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu

mgf

dr Maria Grygier-Frąckiewicz

PPP nr 9

arm

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

ZS nr 1

el

Ewa Lamberska

hz

Hanna Ziarnowska

sp

Sławomir Prusakowski

bk2

Bartłomiej Kobusiński

jc

Jagoda Derewiecka

jagc

Jadwiga Czaja

employees

Monika Smajek

mz

Marcelina Zaniewska

jg

Joanna Godlewska

employees

Anna Wolnicka

pexels-photo-390426

Idea Ośrodka

Idea OWiR zakłada holistyczne wspieranie  młodzieży uzdolnionej i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne nakierowane na rozwijanie potencjału podopiecznych.
Ken Robinson, Geralda Huther, Uli Hauser, Krzysztof J. Szmidt, Jesper Juul – to wybitni specjalisci, których myślenie i propagowane przez nich wartości są nam bliskie.

Metaforycznie można powiedzieć, że model wspierania uzdolnień przyjęty w ATiU, a więc i w Ośrodku, przybrał kształt dwóch kolumn stojących na cokole i zwieńczonych portalem. Cokół symbolizuje wspieranie potencjałów rozwojowych małych dzieci,  portal  sukces  edukacyjny, zawodowy/osobisty, kolumny zaś  różne drogi osiągania sukcesu.

Chcemy, aby w Ośrodku znaleźli wsparcie zarówno uczniowie utalentowani, o skrystalizowanych zainteresowaniach i jasno określonym celu, jak i Ci o wysokich potencjałach rozwojowych, ale dopiero poszukujący swojej drogi i pasji.

Działania Ośrodka wspierane są przez Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście oraz Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna.

Co jest dla nas ważne?

 • Wspieranie potencjałów rozwojowych dzieci i młodzieży – egalitarne podejście do uzdolnień.
 • Wsparcie w rozwiązywaniu  trudnych sytuacji społecznych, adaptacyjnych, szkolnych – trudności w procesie rozwijania potencjału uczniów zdolnych.
 • Rodzice a małe dziecko z wysokim potencjałem –  wspierania rozwoju emocjonalnego i twórczego.
 • Wsparcie rodziców i nauczycieli  w budowaniu dobrych relacji z uczniem uzdolnionym i utalentowanym – komunikacja, motywowanie, potrzeby, kompetencje społeczne.
 • Projektowanie indywidualnych ścieżek rozwoju młodzieży starszej.
kids-2985782_1280

Potencjał – rozpoznawanie i rozwijanie

 • Odkrycie i rozwijanie potencjału jest ściśle związane z pozytywnymi emocjami, które uruchamiają wewnętrzną motywację do działania. Człowiek działający zgodnie ze swoimi predyspozycjami doświadcza satysfakcji (stan flow-przepływ), która staje się nagrodą wewnętrzną i sprzyja kontynuowaniu działania. W ten sposób rozwija się pasja, która automatycznie uruchamia w jednostce chęć ciągłego doskonalenia się.
 • Bliska jest nam koncepcja eudajmonii, zgodnie z którą doświadczana przez człowieka przyjemność ma głębszy sens i wychodzi poza czysty hedonizm. Jej istotą jest zadowolenie wynikające z rozwijania i kultywowania cnót, a treścią – dążenie jednostki do doskonałości, czyli najlepszego stanu jaki może ona osiągnąć przy swojej ludzkiej naturze.
 • Szukając potencjału we wrodzonych właściwościach jednostki zwraca się uwagę przede wszystkim na różnego rodzaju zdolności, np. inteligencję i jej rodzaje, typy umysłu, zdolności specjalne, zdolności twórcze, cechy temperamentu, sprawność fizyczną czy styl emocjonalny działania mózgu. Każda z tych właściwości może leżeć u podstaw indywidualnych preferencji i zainteresowań, które są istotne dla podejmowanych decyzji o zaangażowaniu.
 • Odkrycie i rozwinięcie osobistego potencjału może odbywać się poprzez doświadczanie silnych, pozytywnych emocji powiązanych z daną aktywnością. Innym „narzędziem” jest wykorzystanie metody prób i błędów, w której podejmowana aktywność będzie dawać obserwowalne efekty emocjonalne i motywacyjne.
 • Potencjał można rozumieć jako talent, czyli wrodzone ponadprzeciętne w stosunku do grupy rówieśniczej zdolności lub zasoby osobiste, czyli wszelkie wrodzone i nabyte właściwości umożliwiające efektywne funkcjonowanie.
 • Niejednokrotnie talent czy specyficzne właściwości temperamentu ujawniają się już od wczesnych lat życia, np. zdolności artystyczne, sprawność fizyczna, zdolności językowe, wytrzymałość, szczególna wrażliwość sensoryczna, niski poziom lęku itd., co ma znaczenie zarówno dla późniejszych decyzji dotyczących planowanej kariery zawodowej, jak również dla przyjęcia określonego stylu życia. W przypadku osób o wyraźnie zidentyfikowanych zdolnościach i właściwościach zdeterminowanych biologicznie wyniki obserwacji, samoobserwacji i rezultaty badań testowych prowadzonych przez psychologa są zazwyczaj spójne. Osoby takie często uzyskują wyniki ponadprzeciętne (w stosunku do norm grupowych) w zakresie wybranych zdolności lub cech.
 • Zaś przez zasoby osobiste prof. Anna Brzezińska rozumie wszelkie kompetencje, umiejętności, wiedzę i doświadczenia stanowiące wynik rozwoju jednostki. Tak więc na każdym etapie rozwoju jednostka dysponuje swoistym kapitałem początkowym, który jest podstawą do zdobywania nowej wiedzy i kształtowania dalszych umiejętności. W tym podejściu również podkreśla się znaczenie przekonania na temat siebie oraz ukształtowanych przekonań na temat sprawstwa i poczucia wpływu na zdarzenia jako ważnych czynników leżących u podstaw adaptacji do nowych ról, zadań i wymagań.

[1]1 Na podstawie: Oleszkowicz A., Cieślik A. „Praca psychologa z młodzieżą nad rozpoznawaniem potencjału” (w): Podstawy psychologii wychowania, red. Liberska H., Trempała J., Wydawnictwo PWN (w druku)

Beneficjenci

KONTAKT

KONTAKT

Kontakt:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4,
  ul. Jemiołowa 59, tel. 71 798 68 30 wew. 102,  mpaszkiewicz1009@wroclawskaedukacja.pl
  Diagnoza dzieci i młodzieży uzdolnionej
  Jadwiga Czaja, Monika Smajek, rejestracja: sekretariat wew.100
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5,
  ul. Czajkowskiego 28, 51-171 Wrocław,Diagnoza dzieci i młodzieży uzdolnionej
  Bartłomiej Kobusiński,  Jadwiga Derewiecka, rejestracja: sekretariat: 71 7986831  
 • Zespole Szkół nr 6, 
  Nowodworska 70-82,54-438 Wrocław,
  tel.71 7986911 wew.141 i 142wsparcie uzdolnionych uczniów obcojęzycznych
  Joanna Godlewska, Marcelina Zaniewska
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
  – diagnoza dzieci zdolnych,
  tel: 71 798 68 32, sekretariat.ppp9@wroclawskaedukacja.pl.
  Sekretariat, rejestracja na badania, diagnozę dziecka uzdolnionego – wew. 100
Szybki kontakt

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, sugestie, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe

Not readable? Change text. captcha txt