PROJEKT UNIWERSYTET SPOŁECZNY: Odkrywamy talenty – wyrównujemy szanse

 kategoria wpisów: Nasze akcje, OWIR AKTUALNOŚCI, Przed nami

  Ośrodek Wspierania i Rozwoju – Akademii Talentów i Uzdolnień realizuje całoroczny pilotażowy Projekt pn. Uniwersytet Społeczny: „Odkrywamy talenty – wyrównujemy szanse.”

  Pilotaż objął uczniów kl. II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, SP nr 67. Zajęcia prowadzą trenerzy TUS (Trening Umiejętności Społecznych), psycholodzy OWiR – ATiU. Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju emocjonalnego i rozwijanie potencjałów indywidualnych dzieci.

  Cele szczegółowe:

  • kształtowanie postaw artystycznych,
  • rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, planowania i organizowania własnej pracy,
  • poznawanie skutecznych metod uczenia się,
  • rozwijanie postawy poszukującej,
  • rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin,
  • doskonalenie umiejętności autoprezentacji,
  • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i zespole klasowym,

  Finalnie uczestnicy programu:

  • doświadczają akceptacji i bezpieczeństwa,
  • uczą się współdziałania w grupie,
  • swobodnie wypowiadają się w grupie,
  • potrafią twórczo myśleć,
  • dostrzegają, nazywają i okazują swoje uczucia,
  • potrafią używać asertywnego komunikatu „ja”,
  • potrafią słuchać,
  • wiedzą, jak poradzić sobie ze złością lub agresją,
  • znają podstawowe znaki mowy niewerbalnej,
  • przejawiają mniej zachowań aspołecznych.
  • i inne…

  Rodzaje zajęć:

  • komunikacja społeczna,
  • warsztaty z trenerem/psychologiem TUS,
  • teatr i drama,
  • zajęcia artystyczne – ceramika/witraż,
  • zajęcia ruchowe/praca z ciałem i głosem,
  • eksperymenty matematyczno-przyrodnicze,
  • procedury wyciszająco-regulujące.

  Czas realizacji projektu to 8 miesięcy, uczniowie uczęszczają na zajecia z godnie z harmonogramem. W maju 2020 odbędzie się podsumowanie projektu i prezentacja twórczości dziecięcej.

  Prezentacja:

  • projekt zrealizowany zostanie w postaci przedstawienia teatralnego,
  • Filmu i spotkań z prowadzącymi zajęcia,
  • wytworów artystycznych dzieci.

  Ewaluacja projektu:

  • projekt o formule otwartej,
  • ewaluacja programu prowadzona na bieżąco oraz po zakończeniu realizacji projektu,
  • uzyskane wyniki ewaluacji będą wykorzystane wprowadzenia modyfikacji w projekcie.

  Narzędzia służące ewaluacji:

  • to diagnoza wstępna i końcowa, rozmowy z uczniami i rodzicami, udział w konkursach plastycznych, teatralnych, prezentacji..

  Zgłoszenie/zapytania szkoły do udziału w kolejnej edycji prosimy kierować: mailowo: lub [email protected] 

   

  Polecane artykuły:
  Szybki kontakt

  Jeśli mają Państwo jakieś pytania, sugestie, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe

  Not readable? Change text. captcha txt